eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o činnosti obce (Správy)

Informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje osobitný predpis, zákon o slobodnom prístupe k informáciám sú vrámci služby zverejňované aby poskytli občanovi čo možno najobsiahlejšiu informáciu. Zverejňujú sa informácie podľa požiadaviek manažmentu a zastupiteľstva mesta a obce. Ak sú informácie aktuálne a majú platnosti na konkrétny časový úsek alebo prinášajú zmeny a novinky, mestské časti a mesto tieto informácie publikujú na titulných stranách svojich webových sídiel.  

 


Dátum zverejnenia: 18.02.2020

Dátum poslednej zmeny: 18.02.2020