eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Samosprávy zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Venujú sa najmä problematike rodín, starších občanov, občanov bez prístrešia, sociálne znevýhodnených skupín a občanov v krízovej životnej situácii , ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.

 


Dátum zverejnenia: 18.02.2020

Dátum poslednej zmeny: 18.02.2020